CITRUS ADVOKATBYRÅ
We Know the ropes

_______________________________
Företag

BOLAG ELLER FÖRETAG

"Inom juridiken är ett bolag ett samarbete som regleras av avtal mellan fysiska och/eller juridiska personer för ett gemensamt ändamål (ofta ekonomisk vinning). Det är inte nödvändigt att driva ett bolag i någon särskild juridisk form, och den grundläggande typen av bolag är ett enkelt bolag. Ett exempel på detta är ett tipsbolag på arbetsplatsen. I dagligt tal är bolag det samma som företag. Företagsbegreppet inkluderar dock även ekonomiska föreningar och enskilda firmor.

Företag kan vara aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enskild firma, ekonomisk förening, (filial)." Wikipedia


TJÄNSTER

Vår advokatbyrå arbetar med företag. Vi kommer oftast in när delägarna i ett bolag vill skriva ett kompanjonsavtal. När verksamheten kommit igång anlitas vi för att upprätta eller granska olika typer av avtal som företaget vill träffa med andra företag. Så småningom hjälper vi till att förvärva eller sälja fast egendom, vi hjälper till med frågor rörande bygglov, bistår företag med olika typer av avtal då de skall bygga hus och företräder företag vid tvister i domstol. Vi har en hel palett med tjänster som vi erbjuder företag.